Reiki Behandling

Reiki är en energimedicinsk metod och har sitt ursprung i Japan.

Under en behandling löser Reiki upp kroppsminnen, spänningar och undanträngda känslor och de kommer istället upp till ytan. På så vis får du en möjlighet att hantera dem och kroppens förmåga att läka sig själv ökar. 

En Reikibehandling hjälper kroppen att självläka på alla nivåer: fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt.

Läkande energier överförs till dig genom lätt beröring på eller ovanför din kropp. Du är fullt påklädd under hela behandlingen och vilar under en filt. Ofta inleds behandlingen med att Jag frågar hur du mår och hur kroppen känns.

En Reikibehandling ger djup avslappning och syftar till att reducera stress och hjälpa kroppen till självläkning på alla nivåer: psykiskt, fysiskt och andligt. Vid en behandling är man fullt påklädd och klienten kan stå, sitta eller ligga, men vid en fullständig behandling, som brukar ta cirka 60 min, ligger oftast klienten ner bekvämt med kudde och filt på en behandlingsbänk. Reikiterapeuten förmedlar då energi genom sina händer och håller dem stilla direkt på, eller en bit ovanför, kroppen. Det brukar vara en hel rad olika handpositioner, både på fram- och baksidan av kroppen, eftersom allt som man varit med om och upplevt finns lagrat på olika ställen i kroppen. Under total avslappning löses dessa kroppsminnen / spänningar upp, och undanträngda känslor kommer upp till ytan så man får en möjlighet att hantera dem. Klientens kraft kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi ökar kroppens förmåga att läka sig själv.

Många upplever att deras muskler slappnar av och det finns även dem som blir helt fri från spänningar och ryggproblem. En Reikibehandling frigör mycket i din kropp och det är viktigt att dricka vatten efteråt, då det släpps ut skräp från de spända musklerna och cellerna i kroppen. Och om du tex äter medicin så kan detta rensas ur snabbare i kroppen.

En behandling tar normalt 45-60 minuter och sedan samtalar vi om upplevelsen.

En rekommendation är att du bokar in tre behandlingar till att börja med. Då hinner du känna av Reiki-effekten ordentligt och vi kan tillsammans hitta en lösning för hur du kan fortsätta att vara fylld med energi i din vardag.

Jag eftersträvar alltid att skapa en trygg plats för dig att läkas på. En lugn och rofylld plats där du kan vara dig själv, utan att behöva oroa dig för att inte bli förstådd.  Elisabet Isaksen Reikimaster

Reiki 60 min

Pris : 690kr

Paket Pris

Vi har paket pris, kontakta oss