Reiki 3 Avancerad Reiki Teknik

Har du en önskan att utveckla dina Reikitekniker ytterligare och komma längre i din andliga och personliga utveckling? Då är denna kursen någonting för dig!

Under två energifyllda dagar får du en initiering till Usuis Mastersymbol som både grundar dig och öppnar upp ditt kronchackra för subtilare energier.

Vi kommer göra olika rörelsemeditationer, aurarening och distansreiki med kristallnätverk / crystalgrid, olika meditationer och förstärka mål. Självklart kommer vi också att bekanta oss med mastersymbolen och i denna kurs så utgår vi främst från William Lee Rands manual från ICRT.  

Vi kommer att arbeta med Andlig Kirurgi och lära oss tekniken att använda energifingrar och hur man plockar bort blockerad / stagnerad energi.
Hur arbetar man med att ta bort skadlig energi, och vad är skadlig energi? 

Denna kurs tar du när du har arbetat med reikienergierna ett tag och befäst dem i din kropp, och du kan även initiera andra i en läkande initiering. Däremot är denna kurs inte en full masternivå som ger dig kunskap att lära ut, men ger dig tillgång till den starka mastersymbolen och dess helande energi samt beskyddande energi.  

Förbered dig på ett djupt helande arbete under dessa två dagar och veckorna efteråt. 

För dig som har gått reiki 2 eller längre. 

Kostnad: 3500 kr 
I priset ingår Manual, Bok om skadliga energier, Diplom, Fika.

Tid: 10:00 - 18.00
(lördag - söndag)

Lärare: reikimaster Elisabet Isaksen

Anmäl dig genom att kontakta Elisabet (längst ner i kontaktrutan)