Reiki 1 ~ Lär dig Helandets Processer

"Reiki finns överallt, en outtömlig källa i universum."

Många av oss har denna förmåga medfött i oss, vi behöver bara veta hur vi skall använda den. Alla kan lära sig Reiki, och det finns fler och fler som öppnar upp sig och återfinner sin egen del i denna energi.

Under 2 dagar lär du dig grunden i att känna reikienergin, frigöra spänningar och minska stressen. Du får utöva reiki på dig själv och en vän. Vi mediterar och renar våra energikanaler inför initieringen och uppvaknandet av Reiki energin i dig. Reiki är en healing filosofi som man kan lära sig i flera steg och lära dig att kunna slappna av och frigöra stressen och spänningar i din kropp. Genom enkla steg kommer du kunna ge dig själv en behandling och till andra, utan att trycka hårt och massera. Känner du att du skulle vilja lära dig denna kraftfulla teknik Reiki så har du möjlighet att göra detta här med mig. 

Reiki Steg 1 : 

I den här kursen lär du dig det första steget om Reikins energi och symbolen, hur dina olika energikroppar är sammankopplade med chakran och så mycket mer. 

Du utövar sedan Reiki i auran och på kroppen, via olika positioner på/över kroppen. Alla chakran/energipunkter/center på kroppen går du igenom och med Reiki energin/symbolen så stärker du och tillför ny energi. Man kan säga att man lär sig direkthealing. Efter kursen så kan du ge Reiki till djur, växter, personer, föremål och mycket annat. 

Ju mer du använder dig av energin desto starkare blir den, likt alla tekniker så är det övning som ger färdighet och djupare kunskap i det du gör. Du får öva på olika handplaceringar och i den manual/usb sticka som Du får av mig till kursen så finns det även beskrivet steg för steg hur du placerar dina händer på kroppen, som kan vara av stor nytta av när du börjar ger andra och dig själv Reiki. 

I priset av Reiki Steg 1 så ingår även första reiki symbolen, den sätter igång energier samt balanserar under healingen. Denna symbol kan du sedan använda för att förhöja energierna i ett rum, stärka dig, öppna upp för mer kraft osv. Man kan använda sig utav Reiki hur mycket som helst och var som helst. 

Tekniken Reiki upplevs som en mjuk, enkel och naturlig metod som man lär sig mycket lätt. Du får också en informativ reikibok 

Hur fungerar det efter kursen? 

Den som utövar Reiki kan behandla sig själv och andra efter tagen kurs. Det du bör göra är att ge dig själv behandlingar med detta fantastiska energiverktyg för att känna samt förstå hur kroppen reagerar och svarar på det. Reiki energin hjälper då kroppen att tex; slappna av, minska stressnivån i kroppen, och påskyndar självläkningen, ger smärtlindring, även ökad medvetenhet om sin kropp samt ökad personlig/andlig utveckling och det blir även ett förstärkt immunförsvar. Energin och behandlingen är positiv på alla nivåer; fysiskt, emotionellt och mentalt. 

Man kan använda sig av Reiki i förebyggande syfte och friskvårdsteknik. (friskvårdsgrundande) 

Välkommen att bli din egen terapeut, och att kunna hjälpa din kropp till ett läkande. 

Tid: 10:00 - 18.00

Kostnad: 2100kr 

I priset ingår Reikibok, 45min Distanssession, Manual, Fika samt Diplom.

Lärare: reikimaster Elisabet Isaksen

Anmäl dig genom att kontakta Elisabet (längst ner i kontaktrutan)