Känslor i Rörelse - Din Frigjorda Kraft

Välkommen till en 2 dagars kurs / workshop avsedd för att hjälpa dig att möta livet med helt nya verktyg och nya sätt att se livet.

Under dessa två dagar så får Du möjlighet till att upptäcka ett nytt sätt att möta livet, och se livet och förstå dig på hur det har gått till egentligen fram till nu i ditt liv. 

Men viktigare än så, du får möjlighet att förändra ditt sätt att möta livet och verktyg att fortsätta med efter kursen. 

Vad väntar du på? 

Du kommer få upptäcka mer om :  

Dina känslor : Vad är dessa känslor? Finns det positiva och negativa känslor? hur funkar det och är alla dina känslor just dina? 

Dina Livsmönster : vad är livsmönster? Händer det att du gör förändring som leder till samma resultat? varför finns dessa och hur kan man upptäcka dem. 

Din Komfortzon : Vad är säker och vad är osäker. hur tar man sig hur denna komfortzon och varför gör vi det? varför är personlig utveckling direkt kopplad till komfortzonen. 

Acceptans - Mindfullness och nuet : Vad är acceptans och hur skiljer man "att veta" från "att acceptera". Mindfullness praktik. Du får möjlighet att lära dig att vara i nuet, att lyssna till dig själv och universum. 

Ett ny perspektiv för att möta världen : Vi avslutar kurshelgen med att undersöka, fundera och filosofera kring sättet att ta sig fram i livet, i vardagen. Vi utforskar kring själen, din plats i världen. Du får lära dig mer om speglingar och andra sätt att komma i samklang med Universum för att ditt livs ska få möjlighet att blomstra. 

Kostnad : 1800 kr 

Tid: 10:00 - 18.00 

Lärare: Damien Blanchard (Emotionell Terapicoach) 

Anmäl dig genom att kontakta Damien (längst ner i kontaktrutan)

Känslor i Rörelse : 24-25 November 2018